Конкурс підручників «Вступ до історії України та громадянської освіти»

Віктор Могорита, Оксана Савко, Юрій Шимон

За модельною навчальною програмою «Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас» для закладів загальної середньої освіти (автори: Бакка Т. В., Желіба О. В., Мелещенко Т. В., Щупак І. Я.)  

Ознайомлюйтеся із електронною версією підручника тут

 

 

Зміст підручника реалізує вимоги Державного стандарту базової середньої освіти, поєднує історичний компонент і компонент громадянської освіти.

Дотримуючись принципу науковості, автори врахували найактуальніші досягнення історичної науки й адаптували навчальний матеріал для успішного сприйняття та засвоєння учнями/ученицями 5 класу.

Пояснення ключових термінів і поняття подано не наприкінці підручника, а безпосередньо в тексті як словник.

Значну увагу в підручнику приділено ілюстративному матеріалу. Ілюстрації не тільки відображають зміст навчального матеріалу, насамперед це самостійне додаткове джерело інформації, що істотно розширює пізнавальні можливості підручника.

Підручник містить достатню кількість карт для розвитку картографічних умінь п’ятикласників.

Методичний апарат підручника враховує індивідуальну навчальну діяльність здобувачів/здобувачок освіти з різними здібностями й навчальними можливостями.

Кожний параграф містить цікаве завдання в ігровій формі, що допоможе активізувати пізнавальну діяльність школярів/школярок та актуалізувати їхній попередній досвід. 

Чимало завдань, які передбачають індивідуальну, парну, групову та колективну форми роботи, уміщено безпосередньо в основному тексті. Це пояснюється тим, що сучасне навчання орієнтоване на активну участь учнів/учениць у навчальному процесі.

Різноманітні й цікаві завдання розміщено також наприкінці кожного параграфа. Усі вони покликані забезпечити реалізацію компетентнісного підходу до навчання. 

Учитель/учителька зможе обрати з-поміж них саме ті, завдання, які відповідатимуть уподобаній парадигмі навчання, що цілком відповідає принципу академічної свободи педагога. Учні/учениці також матимуть змогу обрати завдання із запропонованих для домашнього виконання.

Підручник містить також QR-коди з покликаннями на різноманітні навчальні матеріали.

Висновки, уміщені наприкінці кожного параграфа, допоможуть сформувати в учнів/учениць уміння виокремлювати найважливіше, самостійно узагальнювати вивчений матеріал.

Дякуємо, що багато років довіряєте видавництву.

Навчайтеся разом із «Грамотою»!

Наша адреса:

вул. Паньківська 25, (офіс 15), м. Київ, 01021

Офісний моб. тел.:

(067) 407-50-73

Телефони:

(044) 287-11-88 (тел./факс ),

287-11-66, 287-11-44,

253-98-04, 253-62-87,

253-90-17

Відділ замовлень:

sales@gramota.kiev.ua

Видавництво:

info@gramota.kiev.ua