Я досліджую світ (у 2-х частинах). Частина 2 Інформатика

Я досліджую світ (у 2-х частинах). Частина 2 (Інформатика та дизайн і технології)
(3 клас)

(Вікторія Вдовенко, Наталка Котелянець,Олена Агєєва)

Підручник розроблено відповідно до чинної програми та Державного стандарту початкової освіти (2018) за Типовою освітньою програмою колективу авторів під керівни­цтвом О. Я. Савченко. Навчальний зміст видання поєднує інформатичну та технологічну освітні галузі.

Інтегрований підхід, що передбачає внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки, сприятиме формуванню ключових і предметних компетентностей.

Підручник побудовано на принципах інтеграції, критичного мислення, педагогіки партнерства. У ньому розкривається безмежний простір для творчості.

Викладений матеріал сприятиме всебічному особистісному розвиткові дітей та їхніх світоглядних орієнтацій за допомогою засобів предметно­перетворювальної діяльності, формуванню інформативної, проєктно­технологічної та інших ключових компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими.

 

 

Наша адреса:

вул. Паньківська 25, (офіс 15), м. Київ, 01021

Офісний моб. тел.:

(067) 407-50-73

Телефони:

(044) 287-11-88 (тел./факс ),

287-11-66, 287-11-44,

253-98-04, 253-62-87,

253-90-17

Відділ замовлень:

sales@gramota.kiev.ua

Видавництво:

info@gramota.kiev.ua