Видавництво грамота Видавництво грамота

Українська мова та читання

Підручник для 2 класу
закладів загальної середньої освіти
Автори: М.Д.Захарійчук, Н.І.Богданець-Білоскаленко

Гортати підручник

Про автораЗахарійчук Мар’яна Дмитрівна −

учитель-методист, заслужений учитель України; кандидат педагогічних наук, доцент. У співавторстві й одноосібно видала майже 40 підручників і навчальних посібників для учнів початкової школи («Українська мова» для 1−4 класів, «Буквар», «Післябукварик», «Риторика» для 1−4 кл. та ін.).


Наталія Іванівна Богданець-Білоскаленко −

доктор педагогічних наук, понад 20 років працювала викладачем в Університеті Грінченка, 5 років — учителем початкової школи м. Києва. Нині працює в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Автор підручників з літературного читання й посібників з додаткового читання, методичних посібників для вчителів початкової школи («Літературне читання. 4 клас», «Книжка для додаткового читання» для 1 та 2 класів, «Літературне читання. Уроки. 4 клас» та ін.)

«Читання — це віконце, через яке діти бачать та пізнають світ і самих себе...»

(В.Сухомлинський)

Підручник розроблений відповідно до:

Закону України «Про освіту»

Державного стандарту початкової освіти

Типової освітньої програми мовно-літературної галузі (програма колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко)


Навчальний зміст підручника реалізує завдання змістових ліній програми:

«Взаємодіємо усно»

«Читаємо»

«Взаємодіємо письмово»

«Досліджуємо медіа»

«Досліджуємо мовні явища»

Логіка навчального змісту забезпечує виконання вимог програми в такій послідовності:

«Звуки і букви»

«Склад. Поділ слова на склади»

«Слово: частини мови»

«Речення»

«Текст»

Українська мова та читання (Частина 1)

Підручник розроблено відповідно до Державного стандарту початкової освіти та вимог типової освітньої програми мовно-літературної галузі. Видання спрямоване на реалізацію діяльнісно-компетентнісного підходу в навчальному процесі школярів.
Навчальний зміст підручника забезпечує реалізацію завдань змістових ліній: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».
У підручнику використано художні, наукові, інформаційні й енциклопедичні тексти. Правила подано в доступній для другокласників формі та в обмеженому форматі.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Переглянути підручник у PDF

Умовні позначення:


початок уроку


робота в групах


робота в парах


завдання на вибір


словник


домашнє завдання

Українська мова та читання (Частина 2)

Підручник розроблено відповідно до вимог нової програми з літературного читання. Він укладений за сезонно-тематичним принципом і складається з трьох основних розділів, що містять підтеми.
У підручнику подано твори сучасних дитячих письменників і класиків, а також фольклорні тексти.
До творів розроблені різноманітні запитання та завдання, що мають пізнавальний та творчий характер і спрямовані на розвиток ключових компетентностей молодших школярів.
У процесі роботи над творами різних жанрів учні також засвоять літературознавчі поняття. А для ширшого сприйняття інформації пропонуємо скористатися поданими в підручнику QR-кодами.
Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Переглянути підручник у PDF

Навчальний зміст організований за сезонно-тематичним принципом. Кожна пора року відображена змістовим та ілюстраційним наповненням. Підручник частково інтегрований.

Вас можуть зацікавити:

Українська мова.
Буквар
(у 2-х частинах)
1 клас

Автор М.Захарійчук

Інтегрований курс
Зошит з навчання грамоти та розвитку мовлення
(у 2-х частинах)

Автор М.Захарійчук

Українська мова. Посібник на інтегрованій основі читання - письмо.
ПІСЛЯБУКВАРНА ЧАСТИНА

Автор М.Захарійчук

Книжка для додаткового читання
2 клас

Автор Н.Богданець-Білоскаленко