Видавництво грамота Видавництво грамота

Математика

Підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти

Автор Л. В. Оляницька

Гортати підручник

Про автора:


Любов Оляницька

Учитель початкових класів гімназії № 261 (м. Київ);
автор навчально-методичних комплектів з математики
для учнів 1–4 класів.

«Хто з дитячих років займається математикою, той розвиває увагу, тренує розум, волю, виховує наполегливість і завзяття в досягненні мети»

(О. Маркушевич)

Підручник відповідає:

Реаліям Нової української школи

Вимогам Державного стандарту

Типовій освітній програмі для закладів загальної середньої освіти

Типовій освітній програмі з математики для 2 класу, розробленій колективом авторів під керівництвом Р.Б. Шияна


Пріоритетні напрями сучасної освіти, утілені в підручнику:

• формування в молодших школярів предметної математичної компетентності, яка виявляється в таких ознаках:

– цілісного сприйняття світу, розуміння ролі математики в пізнанні дійсності;

– уміння розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом, обґрунтовувати їх;

– уміння користуватися математичною термінологією, знаковою та графічною інформацією;

– уміння орієнтуватися на площині та в просторі;

– уміння застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин у практичних ситуаціях;

• формування культури мислення; уміння логічно, доказово й точно міркувати, критично мислити, розрізняти суттєві й несуттєві властивості предметів і явищ; виховання характеру, зосередженості, наполегливості, працьовитості, самостійності тощо; розвиток інтелекту, пам’яті, мовлення, уяви.

«Математика – цариця наук, арифметика – цариця математики»
(К. Ф. Гаусс)

Основні рубрики підручника:


Пригадай!


Запам’ятай!


робота в групі


робота в парі


кругові вирази


завдання підвищеної складності


точка-мандрівниця


каліграфічна хвилинка


пропущено число


пропущений математичний знак


порівняй

Анотація

Підручник відповідає Типовій освітній програмі з мате¬матики для 2 класу, розробленій колективом авторів під керівництвом Р. Б. Шияна, і концепції Нової української школи.
Навчальний матеріал подано в цікавій та доступній формі з урахуванням компетентнісного підходу й сучасних методик. Підручник містить завдання різного рівня складності, передбачено роботи в парі та групі.
Яскраві піктограми в підручнику сприятимуть унаочненню й систематизації матеріалу.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Переглянути підручник у PDF

«Завдання полягає не в тому, щоб навчати математики, а в тому, щоб за її допомогою дисциплінувати розум»

(В. Шрадер)

Вас можуть зацікавити

Математика
1 клac

Автор Л. В. Оляницька

Математика
Робочий зошит (1 клас)
(Частина 1)

Автор Л. В. Оляницька

Математика
Робочий зошит (1 клас)
(Частина 2)

Автор Л. В. Оляницька

Математичні прописи
1 клас

Автор Л. В. Оляницька