Видавництво грамота Видавництво грамота

Математика.

Автор Л. В. Оляницька

Підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти

Гортати підручник

Про автора:


Любов Оляницька

Учитель початкових класів гімназії № 261 (м. Київ);
автор навчально-методичних комплектів з математики
для учнів 1–4 класів.

«Найвище призначення математики полягає в тому, щоб знаходити прихований порядок в хаосі, що оточує нас»

(Н. Вінер)

Підручник відповідає:

Реаліям Нової української школи

Вимогам Державного стандарту

Типовій освітній програмі для закладів загальної середньої освіти


Пріоритетні напрями сучасної освіти, утілені в підручнику:

• формування в молодших школярів предметної математичної компетентності, яка виявляється в таких ознаках:

цілісне сприйняття світу, розуміння ролі математики в пізнанні дійсності;

розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням математичних методів;

здатність розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом, обґрунтовувати їх;

уміння користуватися математичною термінологією, знаковою та графічною інформацією;

уміння орієнтуватися на площині й у просторі;

здатність застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин у практичних ситуаціях;

• формування культури мислення як прояву розумових властивостей, здатності логічно, доказово й точно міркувати, уміння критично мислити, виокремлювати суттєві й несуттєві властивості предметів і явищ навколишньої дійсності; формування зосередженості, наполегливості, працьовитості, самостійності тощо; розвиток інтелекту, пам’яті, мовлення, уяви; виховання характеру, моральних та естетичних якостей.

«Математика — це не так знання, як уміння»
(В. Серве)

Основні рубрики підручника:


Пригадай!


Запам’ятай!


робота в групі


робота в парі


кругові вирази


завдання підвищеної складності


точка-мандрівниця


каліграфічна хвилинка


пропущено число


пропущений математичний знак


порівняй

Анотація

Підручник відповідає програмі з математики для 1 класу та концепції Нової української школи. Навчальний матеріал подано в цікавій та доступній формі з урахуванням компетентнісного підходу й сучасних методик.

Підручник містить задачі різного рівня складності, передбачено роботу в парі та групі. Рубрики та яскраві піктограми сприятимуть унаочненню й систематизації матеріалу, виробленню навичок логічного мислення.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Переглянути підручник у PDF

Унікальність підручника:

«Завдання полягає не в тому, щоб навчати математики, а в тому, щоб за її допомогою дисциплінувати розум»

(В. Шрадер)

Вас можуть зацікавити

Українська мова
Буквар
(У двох частинах)

Автор М. Д. Захарійчук

Інтегрований курс
«Я досліджую світ»
(У двох частинах)

Автори: І. В. Андрусенко, Н. В. Котелянець, О. В Агєєва

Німецька мова
1 клас

Автор Л. В. Горбач

Англійська мова
1 клас

Автор Т. Ю. Бєляєва