Видавництво грамота Видавництво грамота

Математика.

Автори О. О. Ліннік, К. П. Нечипоренко

Підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти

Гортати підручник

Авторський колектив:

Ліннік Олена Олегівна

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, співавтор програми «Початкова школа: освіта для життя».

Нечипоренко Катерина Петрівна

Кандидат педагогічних наук, cтарший викладач кафедри початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, співавтор програми «Початкова школа: освіта для життя».

«Математика – справа не тільки розуму, але й фантазії…»

(Ф. Клейн)

Анотація

Підручник з математики створено з урахуванням основних ідей концепції Нової української школи та відповідно до вимог Державного стандарту загальної початкової освіти.

У підручнику застосовано теоретико-множинний підхід до введення основних математичних понять; запропоновано способи навчання арифметичним діям за допомогою числового променя; вивчення складу числа із застосуванням моделювання за допомогою деталей конструктора; розв’язання задач із застосуванням різних способів створення моделі – короткого запису. У підручнику представлено також систему завдань з логічним навантаженням, що сприяють розвитку культури мислення молодших школярів. Розміщена на сторінках підручника система завдань для самоперевірки засвоєння учнями навчального матеріалу реалізовує компетентнісний підхід і побудована на основі виконання певних дій з геометричними фігурами та роздатковим матеріалом.

Матеріал підручника подано в цікавій, сучасній та доступній формі з урахуванням психологічних особливостей першокласників, їх інтересів та захоплень. Зміст кожного розділу підручника спрямований на забезпечення реалізації компетентнісного підходу в освіті та формування наскрізних умінь учня, визначених у Державному стандарті загальної початкової освіти.

Переглянути підручник у PDF

Основні пункти авторської концепції:

Основні рубрики підручника:


робота в парі


превір себе


робота в групі


кругові приклади


запам’ятай


задання для кмітливих

Родзинки підручника:

Супровід математичного матеріалу ілюстраціями, таблицями, моделями, що полегшують його розуміння учнями.

Різноманітність типів завдань, їх орієнтація на розвиток логічного, критичного мислення учнів.

Застосування конструктора для моделювання у процесі вивчення математичних понять та розв’язання завдань.

Зручний та орієнтований на учня апарат орієнтування: умовні позначення, виокремлення правил та важливої інформації, шрифтові виділення, колонтитули, піктограми тощо.

Систематична робота з матрицями (орієнтування в таблиці; матричне подання таблиці додавання).

Система завдань, спрямованих на самооцінювання власних досягнень учня у вивченні математики.

У підручнику передбачено завдання для роботи в парах та групах.

Вас можуть зацікавити

Українська мова
Буквар
(У двох частинах)

Автор М. Д. Захарійчук

Інтегрований курс
«Я досліджую світ»
(У двох частинах)

Автори: І. В. Андрусенко, Н. В. Котелянець, О. В Агєєва

Німецька мова
1 клас

Автор Л. В. Горбач

Англійська мова
1 клас

Автор Т. Ю. Бєляєва