Видавництво грамота Видавництво грамота

Українська мова. Буквар.

(У двох частинах)
Автор М. Д. Захарійчук

Підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти

Гортати підручник

Про автораЗахарійчук Мар’яна Дмитрівна −

учитель-методист, заслужений учитель України; кандидат педагогічних наук, доцент. У співавторстві й одноосібно видала майже 40 підручників і навчальних посібників для учнів початкової школи («Українська мова» для 1−4 класів, «Буквар», «Післябукварик», «Риторика» для 1−4 кл. та ін.).

«Вивчаючи рідну мову, дитина засвоює не лише слова, їх сполучення та видозміни, а й безліч понять, поглядів на речі, велику кількість думок, художніх образів, логіку та філософію мови...»

(К. Ушинський)

Підручник відповідає:

Реаліям Нової української школи

Вимогам Державного стандарту початкової освіти

Типовій освітній програмі для закладів загальної середньої освіти (мовно-літературна галузь)


Пріоритетні напрями сучасної початкової освіти, утілені в підручнику:

дитиноцентрованість;

природовідповідність;

компетентнісний підхід;

часткова інтеграція та міжпредметні зв’язки;

наскрізні змістові лінії;

контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів.

«Учителю потрібно володіти величезним талантом людинолюбства й безмежною любов’ю до своєї праці та найперше до дітей, щоб на довгі роки зберегти бадьорість духу, ясність розуму, свіжість вражень, сприйнятливість почуттів…»
(В. Сухомлинський)

Анотація

Навчальний зміст підручника «Українська мова. Буквар» (1 і 2 частини) розроблений відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, Типової освітньої програми мовно-літературної галузі і спрямований на реалізацію компетентнісного підходу в навчальному процесі школяра.

Навчальний зміст підручника забезпечує втілення завдань змістових ліній програми й направлений на формування предметних (лексичних, фонетичних, діамонологічних, комунікативних, художньо-мовленнєвих, каліграфічних, орфографічних) і ключових компетентностей.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Частина 1 у PDF Частина 2 у PDF

Умовні позначення:


учуся слухати-розуміти


нехай тобі почитають


словник


мої навчальні досягнення


мовні, мовленнєві й інтелектуальні ігри


робота в парах


робота в групах


аудіозапис тексту


інші умовні позначення

Новизна підручника:

Вас можуть зацікавити

Математика
1 клас

Автор Л. В. Оляницька

Інтегрований курс
«Я досліджую світ»
(У двох частинах)

Автори: І. В. Андрусенко, Н. В. Котелянець, О. В Агєєва

Німецька мова
1 клас

Автор Л. В. Горбач

Англійська мова
1 клас

Автор Т. Ю. Бєляєва